Vážení a milí přátelé,

i když jen těžko lze slovy vyjádřit, jak moc si vážím Vaší dlouhodobé a velkorysé podpory, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za všechny obdarované, které můžeme díky Vašim darům již mnoho let podporovat.

Radost a štěstí, které se do rodin tímto dostává je odměnou pro nás všechny. Je pro mě velkou motivací, že snaha pomoci pěstounským rodinám není lidem jako jste Vy lhostejná a vytváří tak lepší a kvalitnější rodinné zázemí, kde opuštěné děti mohou strávit svoje dětství, dospívání a rozvíjet se.

Poslední dva roky se život nás všech změnil. Ale co stále zůstává je naše každodenní komunikace a pomoc pěstounům, opuštěným a ohroženým dětem. I přesto, že jsme museli zrušit téměř veškeré akce, byli jsme aktivní mimo jiné také v zajišťování notebooků pro děti na distanční výuku. Díky Vám se nám podařilo darovat již na 150 notebooků. Věřte, že při výchově 4, 5 i více dětí je obdivuhodné, jak pěstounky tuto nelehkou situaci zvládaly. Za to jim patří obrovský dík.  

A obrovský dík patří také Vám, kteří za námi stojíte a nezištně pomáháte.

To se potvrdilo také v době tornáda na Moravě, kde jsem pocítila Vaši sounáležitost a tímto Vám děkuji za krásné dary, které byly do poslední koruny rozdány 12 pěstounským rodinám, které tornádo zasáhlo.

Přeji Vámi i Vašim rodinám především hodně zdraví, hodně štěstí a energie. 

Marie Řezníková, ředitelka

Vážená paní Řezníková, 

nesmírně si vážím bleskové pomocí, kterou jste poskytli paní Kalužíkové. Jste úžasní. 

Děkuji Vám i laskavým dárcům. Prosím, předejte jim mé poděkování. 

Dnes jsme byli v Hruškách a paní Kalužíková jen zářila :-) Nadšeně vyprávěla jak o Vás, tak o paní Konvalinkové, panu Šimkovi. Těšila se na mobilheim. Zkrátka byla úplně jiná. Děkuji, že jste jí tolik pomohli a vrátili jí tu jiskru do očí. Nesmírně si vás všech vážím a ještě jednou děkuji!

S úctou a přáním všeho dobrého

Bohumila Krejčíková,
předseda Aliance náhradních rodin ČR 

Milá rodino,

v tomto roce to bude 25 let, co jsme se rozhodli pomáhat náhradním rodinám a jim svěřeným dětem.

Rozhodli jsme se toto krásné čtvrtstoletí fondu oslavit s Vašimi dětmi. Za tuto dobu jsme poznali na stovky náhradních rodin a na tisíce dětí. Spolupráce s Vámi i do mého života přinesla mnoho zajímavých zkušeností, emocí, ale hlavně radost s Vámi spolupracovat. Jste výjimeční lidé, a proto si zasloužíte naši podporu.

Vyhlašujeme soutěž pro Vaše děti, a to pod názvem:

SRDCE JE TAM, KDE JSEM DOMA… ANEB KDYŽ RODINA VZNIKÁ JINAK

  • Literární (báseň, fejeton),
  • fotografickou (hotové fotografie velikosti A4 a větší),
  • výtvarnou (výkresy velikosti A4 a větší). 

Odevzdání děl bude probíhat poštou do 31. 10. 2021.