Kontaktní linka

Nadační fond přijímá každý měsíc kolem 110 telefonátů od náhradních rodin.  

Rodiče se s námi rádi podělí o své úspěchy ve výchově přijatých dětí. Někdy s nimi naopak hledáme způsoby, jak deprivovanému nebo handicapovanému dítěti pomoci. Mnohdy řešíme krizovou intervenci po telefonu. Takové rozhovory vedou zaměstnanci Nadačního fondu, kteří prošli odborným školením.  

S některými rodinami se nevidíme několik let, ale přesto víme, co je v rodině nového, jaké další dítě do rodiny přibylo nebo naopak, které dítě a jak se připravuje na budoucí povolání, osamostatnění, které z dětí hledá svou identitu a které "vylítlo z hnízda", jak to hezky nazvala pěstounka Monika v jednom z mnoha dopisů, které do Nadačního fondu přicházejí.  

Tato vzájemná empatie a sdílení na dálku je pro rodiny stejně cenná a důležitá jako finanční dary a ostatní služby.        

Každý člověk, dítě, každá rodina je jiná, ale přesto jsme všichni stejně naladěni. Vytváříme pro opuštěné děti bezpečný domov, naplněný láskou a porozuměním. Přejeme si, aby jejich svět byl plný barev, radosti, pocitů, emocí, zájmů, a když přijdou bolesti, aby každé dítě vědělo, že jsou tady jeho náhradní rodiče a někdy i my, kteří jsme nablízku.

Kontaktovat nás můžete na čísle: +420 323 631 205.