POSLÁNÍ A CÍLE

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče.

Od roku 1996 Nadační fond pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám, které jsou pro mnohé děti z ústavů jedinou šancí, kdy mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině. Opuštěné děti potřebují bezpečí, vidí vzory chování matky, otce, sourozenců, od útlého dětství se vyvýjí citové pouto k jinému člověku a to je ten největší vklad do dalšího samostatného života těchto dětí. Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu a pěstouni jsou šance na nový život.

 

Snaha zajistit opuštěnému dítěti bezpečný domov se dotýká všech členů náhradní rodiny a má tedy vliv na jejich vztahy. Pěstouni tak připraví děti do samostatného života. Podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, starají se o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak zamezují sociálnímu vyloučení dítěte. Pěstouni se stávají většinou na mnoho let a někdy i na celý život nejbližšími lidmi těchto dětí.

 

Nadační fond Rozum a Cit podoruje náhradní rodiny, finančně, materiálně a pořádá akce pro celé náhradní rodiny. Šíří myšlenku náhradní rodinné péče. Pěstouni jsou obyčejní lidé s vyjímenčnými schopnostmi a zaslouží si uznání a podporu nás všech.

Image

Je dobré zapojit do svého života jak rozum, tak cit. Nestačí si věci jenom perfektně promyslet, ale je nutné je i procítit. Jedině tak může vzniknout něco, co lidi osloví, co je pro ně přínosem a co i člověka samého obohatí. Musím říct, že práce pro pěstouny mě stále těší a obohacuje. Lidé, kteří řídí svůj život citem, láskou, trpělivostí a tolerancí, lidé, kteří vracejí opuštěným dětem víru, naději a lásku, si zaslouží podporu a úctu. S pokorou přihlížím, naslouchám a pomáhám.

Jaroslava Máliková, zakladatelka Nadačního fondu 

Image

Každý měsíc, kdy děti vyrůstají bez domova, je navždy promarněným časem vzdalujícím je od normálního života, na který mají právo. Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je pomáhat opuštěným dětem prožít dětství uprostřed rodiny. Jedině ta jim může vrátit ztracený pocit jistoty a bezpečí. Pocit, že někam patří, k někomu, kdo je má rád, komu na nich záleží, kdo při nich bude stát v dobrém i zlém. Naším přáním a cílem je, aby co nejvíce opuštěných dětí získalo nový, skutečný domov, neboť jedině tam mají možnost vyrůstat ve zdravé harmonické osobnosti. Podporujeme finančně projekty náhradních rodin i jednotlivých dětí, žijících v těchto rodinách. Jistě není v našich silách zachránit všechny opuštěné děti. Pomozte s námi alespoň těm náhradním rodinám, o kterých víme, že bez jejich pomoci by mnohé děti nepoznaly lásku a rodičovskou péči.

Marie Řezníková, ředitelka Nadačního fondu 

Image

Svět dětí, to je svět pohádek, radosti a fantazie. Lépe řečeno, měl by být. Život však některé dětské osudy rozehraje všelijak, jen ne pohádkově. Statistiky o počtu opuštěných, týraných a jinak nešťastných dětí u nás jsou zdrcující. Od chvíle, kdy mě náhoda přivedla ke spolupráci s Nadačním fondem Rozum a Cit, změnily se mi trochu životní hodnoty. Poznala jsem rodiče, kteří dokážou právě těmto dětem najít ve svém domě i v srdci dost místa. A za to jim patří velký obdiv. Taky jsem poznala spoustu úžasných a obětavých lidí, kteří se snaží pěstounským rodinám pomáhat. Vím, kolik odhodlání, síly, trpělivosti, a především lásky je zapotřebí k tomu, aby taková rodina mohla fungovat. Nový domov a pocit bezpečí nedávají opuštěným dětem žádní milionáři, a proto je nutné jim pomáhat. Každý, jak umíme a jak můžeme. Proto jsem ráda, že mohu být i já maličkou součástí instituce, která pěstounské rodiny podporuje a pomáhá jim ze všech sil. Když se světa dětí dotkne rozum a cit dospělých, dá se do něj proniknout hodně hluboko, hluboko až k srdci.

Hana Švejnohová, členka správní rady