JAK PŘISPĚT

Děkujeme za Vaši důvěru a zájem o činnost a projekty Nadačního fondu Rozum a Cit. 

Náhradní rodiny můžete prostřednictvím nadačního fondu podpořit těmito způsoby: 

Přispějte nám na otevřený dárcovský účet 268043001/5500,

- staňte se naším pravidelným dárcem trvalým příkazem nebo příkazem mzdové účtárně na stejný účet,

- zakoupením dárkových předmětů za 30 Kč/kus. Na požádání zašleme poštou min. 5 ks (placky, propisovací tužky s logem fondu).

Za dlouholetou činnost jsme podpořili přes 5 000 náhradních rodin.

Jak si můžete ověřit, že Váš finanční příspěvek byl použit na propagovaný účel?

Přehled jednotlivých darů najdete ve Výroční zprávě nadačního fondu, která je uveřejněna na webových stránkách, máme otevřené účetnictví na č. ú. 268043001/5500každému dárci umožní Nadační fond po předchozí dohodě nahlédnout do účetní dokumentace projektu, na požádání dárců vyhotovíme darovací smlouvu.

 

Podmínky pro fyzické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.


Podmínky pro právnické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.