PSYCHOTERAPIE PRO DĚTI V NÁHRADNÍCH RODINÁCH. POMOZTE PROSÍM S NÁMI.

V Česku přibývá dětí, které mají psychické problémy, často i velmi závažného charakteru. Potýkají se například s panickými ataky, úzkostmi, depresemi. Objevuje se ale také sebepoškozování a v nejhorších případech dochází i k pokusům o sebevraždu.

Nedostatek psychologů a psychiatrů situaci nenapomáhá. Současná generace se přitom stále neměla možnost vyrovnat se sociální izolací v době covidu.

Téměř všechny přijaté děti měly velmi složitý start do života, prošly si těžkými traumaty ve svém raném dětství. Díky psychoterapii děti postupně zpracovávají zažitá traumata. Psychoterapie umí zmírnit problém s oblastí ADHD, poruch chování, specifických poruch učení, snižovat důsledky stresu, s poruchami spánku, úzkosti, bolestí hlavy, poruchy paměti, deprese, vývojové vady řeči, apod.

Díky psychoterapii dochází k zásadní pozitivní změně jejich chování. Zlepšuje se jejich vzájemný vztah v rodinném prostředí a také s vrstevníky. Děti získají ztracené sebevědomí. Terapie se zaměřuje především na jejich správné poznávání a hodnocení skutečností, citovou vyrovnanost. Dalším významným cílem je nalézání vlastní role a postavení mezi vrstevníky. Zlepší se úroveň komunikace a schopnosti navazovat přátelství a terapeut se snaží o návrat dítěte  do normálního života.

Image

Please publish modules in offcanvas position.