Nadační fond Rozum a Cit pomáhá již 26 let ohroženým, opuštěným dětem a pěstounským rodinám.

V loňském roce jsme uskutečnili 170 projektů, tedy komunikace s konkrétní pěstounkou rodinou, dětmi a našimi laskavými dárci.

Darovali jsme 2 800 000 Kč do těchto náhradních rodin.

Z projektu "Pomáháme ke vzdělávání", jsme přispívali na doučování dětí, podpora dospívajících dětí, které se připravují na svoje budoucí povolání - příspěvky na školní pomůcky, obědy, ubytování na kolejích, vybavení do učilišť, nákup notebooků v době distanční výuky dětí. Příspěvky na odborné a a jazykové kurzy. 

Z projektu "Pomáháme ke zdraví" jsme hradili nákup brýlí, rovnátek, speciální stravu pro handicapované děti, těm jsme také přispívali na nákup speciálních kol.

Z projektu "Bezpečný domov" tradičně vybavujeme dětem nové dětské pokojíčky.

Naši laskaví dárci nám darovali 110 starších notebooků, které jsme rozeslali po celé republice do pěstounských rodin, za to jim patří velký dík.

Po dvou letech jsme mohli také uskutečnit naše tradiční podzimní setkání pěstounů, výlet Moravským krasem, kam jsme moc rádi pozvali pěstounské rodiny, které byly zasaženy tornádem na Moravě. Přijelo na 60 účastníků. 

Stál před námi také velký úkol, pomoci 12 pěstounským rodinám na Moravě, které byly zasaženy tornádem.

Opět díky úžasným dárcům, jsme mohli poskytnou 1 200 000 Kč na pomoc Moravě.

Je nový rok a my jsme opět na začátku, oslovujeme nové firmy, které by společně s námi mohli opět v letošním roce pomoci pěstounským rodinám, např. rodině Kalužíkové na Moravě, jejichž dům "šel" do demolice po tornádu. Rádi, bychom ještě rodině přispěli na vybudování a vybavení dvou dětských pokojů.

PŘIDEJTE SE PROSÍM K NÁM A UDĚLEJME SPOLEČNĚ DOBRÝ SKUTEK.

Hezké dny

Marie Řezníková, ředitelka
Říčany, 10. 2. 2022