PODĚKOVÁNÍ Z MORAVY

Vážená paní Řezníková, 

nesmírně si vážím bleskové pomocí, kterou jste poskytli paní Kalužíkové. Jste úžasní. 

Děkuji Vám i laskavým dárcům. Prosím, předejte jim mé poděkování. 

Dnes jsme byli v Hruškách a paní Kalužíková jen zářila :-) Nadšeně vyprávěla jak o Vás, tak o paní Konvalinkové, panu Šimkovi. Těšila se na mobilheim. Zkrátka byla úplně jiná. Děkuji, že jste jí tolik pomohli a vrátili jí tu jiskru do očí. Nesmírně si vás všech vážím a ještě jednou děkuji!

S úctou a přáním všeho dobrého

Bohumila Krejčíková,
předseda Aliance náhradních rodin ČR