Poděkování našim milým dárcům

Poděkování našim milým dárcům

Vážení a milí přátelé,

i když jen těžko lze slovy vyjádřit, jak moc si vážím Vaší dlouhodobé a velkorysé podpory, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za všechny obdarované, které můžeme díky Vašim darům již mnoho let podporovat.

Radost a štěstí, které se do rodin tímto dostává je odměnou pro nás všechny. Je pro mě velkou motivací, že snaha pomoci pěstounským rodinám není lidem jako jste Vy lhostejná a vytváří tak lepší a kvalitnější rodinné zázemí, kde opuštěné děti mohou strávit svoje dětství, dospívání a rozvíjet se.

Poslední dva roky se život nás všech změnil. Ale co stále zůstává je naše každodenní komunikace a pomoc pěstounům, opuštěným a ohroženým dětem. I přesto, že jsme museli zrušit téměř veškeré akce, byli jsme aktivní mimo jiné také v zajišťování notebooků pro děti na distanční výuku. Díky Vám se nám podařilo darovat již na 150 notebooků. Věřte, že při výchově 4, 5 i více dětí je obdivuhodné, jak pěstounky tuto nelehkou situaci zvládaly. Za to jim patří obrovský dík.  

A obrovský dík patří také Vám, kteří za námi stojíte a nezištně pomáháte.

To se potvrdilo také v době tornáda na Moravě, kde jsem pocítila Vaši sounáležitost a tímto Vám děkuji za krásné dary, které byly do poslední koruny rozdány 12 pěstounským rodinám, které tornádo zasáhlo.

Přeji Vámi i Vašim rodinám především hodně zdraví, hodně štěstí a energie. 

Marie Řezníková, ředitelka