Pomoc pro Dominika

Pomoc pro Dominika

Ve čtvrtek 13. září proběhlo předání výtěžku loňských charitativních akcí Dominikovi, studentovi Purkyňova Gymnázia ve Strážnici.

Bylo to před loňskými Vánocemi, kdy se na naší škole konaly vánoční dílny a blešák, ale tečka za charitativními akcemi se napsala až tento měsíc. Dílny a blešák se totiž stály součástí většího projektu s názvem „Pro více úsměvů“, do kterého byl začleněn i novoroční koncert, na kterém vystupovali někteří naši žáci a jeden absolvent.

Tento projekt měl jako záměr finančně podpořit jednoho žáka naší školy, který se dostal do nelehké rodinné situace. Projekt podporovala Nadace VIA s přispěním Nadace Karla Janečka tím, že zaplatila některé náklady a navýšila námi vybrané peníze o 20 tisíc korun.

Za překročení částky 25 tisíc korun Nadace VIA k tomu ještě slíbila prémii, a tak bylo třeba spustit ještě další akci. Navíc se jednomu primánovi podařilo oslovit šest sponzorů, kteří darovali celkem 15 tisíc korun.

Zapojili jsme se i do akce Sluníčkový den, kdy koncem dubna pět dvojic žáků prodávalo upomínkové předměty po škole i ve městě Veselí nad Moravou a Strážnice. Díky vstřícnosti Nadace Rozum a Cit skončilo na účtu našeho projektu dalších více než 10 tisíc korun. Nadace Rozum a Cit přispěla i další částkou 12,5 tisíc na mezinárodní zkoušku FCE a počáteční výdaje do VŠ studia.

Po letních prázdninách byly výtěžky všech akcí sečteny a na krátké ceremonii v aule ve čtvrtek 13. září bylo odhaleno, že Dominiku Podolanovi putuje 90.583 korun, které mu finančně pomohou v jeho nelehké životní situaci zvládnout studium na VŠ.

Děkujeme všem, kteří finančně přispěli, a zvláště těm, kteří do projektu vložili svůj čas a energii. Dík patří jmenovitě Natálii Dvořákové a Tereze Vojtíškové, které napsaly návrh projektu a organizovaly novoroční koncert, Eduardu Orlovi za získání sponzorů a řadě dalších žáků školy, kteří pomáhali s vánočními dílnami, blešákem nebo Sluníčkovým dnem.