Poděkování...

Dobrý den, paní ředitelko,

velice Vám děkuji za poskytnutí finančního daru poručnici, kterou doprovázím na ortodontickou péči pro její dítko. S vaší Nadací Rozum a Cit je vždy radost spolupracovat. Výhodou je jednoduchý formulář a rychlé zaslání finančních prostředků.

Přeji Vám mnoho zdraví a úspěchů ve vaší záslužné činnosti.

S přátelským pozdravem    

Bc. Alexandra Vítková, DiS.
sociální pracovnice - agenda náhradní rodinné péče

Magistrát města Ostravy
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí