Poděkování od Penkalových

Dobrý den do Nadace!

Chtěla bych alespoň několika větami poděkovat Nadaci Rozum a Cit za finanční podporu výuky angličtiny u mých třech děti. Všechny tři po celý školní rok 2019-20 intenzivně doháněly, zlepšovaly, trénovaly a učily se i novým tématům v anglickém jazyce.

Nejstarší Honza se konečně rozmluvil a podle jeho slov, více rozumí textům anglických písní, lépe chápe filmy v angličtině a začal si sám sobě v tomto ohledu více věřit. Doučil se gramatiku, kterou na učňáku moc nebrali vážně. Tudíž celkové hodnocení je, že mu to velmi pomohlo.

Mladší Maruška. Připravila se nejen do školy, ale hlavně na přijímačky z angličtiny...

Lektor jazykového gymnázia s údivem řekl, že už dlouho neslyšel uchazeče, který má takovou odvahu a slovní zásobu. Ve škole získala i pochvalu od paní učitelky, při on line výuce (během stavu nouze). Maruška sama se vždy z doučování radovala a s nadšením plnila i zadané úkoly. Je studijní typ. V angličtině ji slyším doma pozpěvovat písničky z YouTube :-)

A nakonec Michal. Velmi se spřátelil s lektorem, konečně lektor mužského pohlaví. Výsledkem práce a doučování je zlepšení v známek a na vysvědčení jednička! Vyšplhal se z trojky o dva stupně. On sám hovoří, že ho to neskutečně baví, chtěl by v budoucnu žít a pracovat v zahraničí (jeho zatím dětský názor, že v Hollywoodu). Je velkým obdivovatelem filmu Marvel a všech superhrdinů, tudíž ho USA přitahuje jak magnet. A právě Michal byl smutný, když zjistil, že výuka angličtiny mu už končí… to v jeho případě je dost neobvyklé, raději dovádí než se učit do školy.

Bylo-li by možné, aby jej Nadace finančně podpořila v doučování angličtiny ještě další školní rok, tak by byl velmi vděčný a rád. Jeho lektor předběžně souhlasí a je ochotný školní rok 2020-21 se tomuto věnovat. 

My, rodiče, vyjadřujeme poděkování, úctu k práci Nadace a dárcům přejeme mnoho radosti a úspěchů. Věřím, že jsme všichni rádi, že celý projekt doučování angličtiny dopadl v naší pěstounské rodině skvěle.

Hana a Martin Penkalovi