Zimní dárcovská kampaň, 2019

Vážení a milí přátelé,

Nadační fond Rozum a Cit již 23 let pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám.

Před 20 lety, kdy jsem nahlédla do problematiky náhradní rodinné péče jsem netušila, že budu pro pěstounské rodiny pracovat tak dlouho. Za tu dobu se mnohé změnilo. Povolání pěstoun se dostalo náležitého ocenění, děti, které jsem poznala dospěly, založily si vlastní rodiny, ale co je krásné, stále se ke svým pěstounům většina z nich vrací. Je to zkrátka jediný opravdový domov, který mohly během svého života zažít. Jsem šťastná, že na společné cestě pomoci opuštěným dětem mnozí z vás stojí dlouhá léta a dali jste nám důvěru, které si nesmírně vážím.

V posledních letech jsme se zaměřili na rozvoj dětí, vzdělávání, doučování, pomoc při přípravě na budoucí povolání dětí. Podpora handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí žijících v náhradní rodinné péči patří do naší činnosti od samého počátku.

Vážení a milí přátelé, prosím Vás touto cestou o zvážení finanční pomoci pro děti, které ztratily všechny životní jistoty, ale díky laskavým pěstounům se jejich život mohl stát opět šťastným.

S přátelským pozdravem  

Marie Řezníková