Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

Akce pro odborníky

InfoPanel

Hledáme posily do týmu na různé pozice

29.06.2018 Vydali jsme: Výroční zprávu za rok 2017

23.04.2018 Uskutečnili jsme: Neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin

20.03.2018 Sdílíme: Petici DAR: "Dítě patří do rodiny, ne do ústavu"

10.01.2018 Sdílíme: Výzvu DAR k programovému prohlášení Vlády

11.10.2017 Proběhlo celoorganizační sektání v Kutné Hoře

25.09. Zakončili jsme projekt podpořený NTM

12.09. Sdílíme článek "Děti bez lásky"

25.07. Sdílíme hezký rozhovor s pěstounkou na přechodnou dobu

30.06. Vydali jsme výroční zprávu za rok 2016

02.06. V září odstartujeme přípravy náhradních rodičů

02.06. Sdílíme rozhovor s lektory příprav náhradních rodičů

05.04. Vydali jsme dvě nové publikace k tématům NRP

aktuality podrobně -->

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Odlehčení

Jitka JanouškováBc. Jitka Janoušková
Vedoucí služeb Odlehčení a respitní péče

janouskova"zavianáč"rozumacit.org
tel.: 736 632 239

Služba odlehčení je poskytována pěstounům, kteří s námi uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Na základě Metodiky z MPSV č. j.: 2013/33463-211, Občanského zákoníku, § 47a odst. 2 písm. b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně.

Tato služba nabízí dvě formy:

Odlehčení
Celodenní péče o svěřené děti (v minimálním rozsahu 4 hodiny denně), dovolená pro pěstouny (odpočinutí od celodenní náročné péče o děti) slouží kpsychohygieně; pouze pro děti starší 2 let. Odlehčení lze využít na akcích pořádaných Rozumem a Citem, z. s. nebo na akcích od jiných organizacích (lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory, příměstské tábory, …). Také sem spadá individuální hlídání, které je potřeba vždy zkonzultovat se svým průvodcem

Respit
Krátkodobá pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě v případě zdravotní neschopnosti pěstouna, úmrtí blízké osoby, narození dítěte, při vyřizovaní nezbytných záležitostí spojených s výkonem pěstounské péče (např.: povinné vzdělávání, úřední jednání související s výkonem pěstounské péče, soudy týkající se pěstounské péče).

Rozum a Cit, z. s. pořádá odlehčovací akce pro děti v podobě: celodenních výletů, tvořivých dílen, víkendových pobytů. Také nabízíme letní tábory. Dále zajišťujeme respit u předem vybraných vzdělávacích akcí.

 © Rozum a Cit