Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

Akce pro odborníky

InfoPanel

Hledáme posily do týmu na různé pozice

29.06.2018 Vydali jsme: Výroční zprávu za rok 2017

23.04.2018 Uskutečnili jsme: Neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin

20.03.2018 Sdílíme: Petici DAR: "Dítě patří do rodiny, ne do ústavu"

10.01.2018 Sdílíme: Výzvu DAR k programovému prohlášení Vlády

11.10.2017 Proběhlo celoorganizační sektání v Kutné Hoře

25.09. Zakončili jsme projekt podpořený NTM

12.09. Sdílíme článek "Děti bez lásky"

25.07. Sdílíme hezký rozhovor s pěstounkou na přechodnou dobu

30.06. Vydali jsme výroční zprávu za rok 2016

02.06. V září odstartujeme přípravy náhradních rodičů

02.06. Sdílíme rozhovor s lektory příprav náhradních rodičů

05.04. Vydali jsme dvě nové publikace k tématům NRP

aktuality podrobně -->

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Rozum a Cit, zapsaný spolek

Rozum a Cit, zapsaný spolek, je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.
Rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou.

Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny od roku 2000 poskytováním služeb.

Při poskytování služeb klademe velký důraz na komplexnost. Cílem je vytvářet provázanou strukturu podpory náhradním rodinám a dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči.

Podporou, kterou poskytujeme náhradním rodinám:

 • pomáháme dětem žijícím mimo vlastní rodinu rozvíjet vlastní identitu, osobnost a sociální dovednosti,

 • pomáháme dětem vyrovnat se s následky deprivace, prožitých emocionálních traumat a s náročnými situacemi, které s sebou život mimo vlastní rodinu přináší,

 • pomáháme rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí vhodné pro vývoj dětí,

 • pomáháme rodičům při výchově přijatých dětí, podporujeme jejich informovanost a znalost jejich práv.

 

Řada náhradních rodičů tak nachází v organizaci průběžnou podporu při výchově jim svěřených dětí.

Při své činnosti usilujeme o znalost konkrétní situace rodiny a hledání vhodné podpory a možností řešení dle skutečných potřeb rodiny a jejích členů. Při práci však dbáme také na vytváření podmínek pro zvýšení kompetencí klienta.

Aktivity naší organizace tak směřují k profesionální průběžné podpoře náhradních rodin, tak aby byly schopné flexibilně reagovat na konkrétní individuální potřeby dětí, náhradních rodičů i celé rodiny.

Společným cílem Zapsaného spolku i Nadačního fondu je též snaha o vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíříme myšlenku náhradní rodinné péče a ovlivňujeme rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti.

 

 Pověření k činnosti

 • Dne 18. 7. 2002 Magistrát hlavního města Prahy udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit „Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ dle zákona č. 359/1999 Sb.

 • Dne 14. 11. 2007 Magistrát hlavního města Prahy udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit „registraci poskytovatele sociálních služeb v oblasti – Odborné sociální poradenství“.

 • Dne 4. 2. 2013 Krajský úřad Středočeského kraje udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.

 • Dle nového občanského zákoníku bylo Občanské sdružení přeměněno na Zapsaný spolek. Od 1. 1. 2014 tak užíváme název Rozum a Cit, z. s.

 © Rozum a Cit