Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
   

InfoPanelHledáme posily do týmu. Vypisujeme výběrové řízení na pozice:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 09. 2018

Týden pěstounství Středočeského kraje

Rozum a Cit, z.s zve na den otevřených dveří pobočky v Kutné Hoře

Dne 14. 9. 2018 v čase od 10:00 – 15:00 hodin je naše kutnohorská pobočka, která sídlí na adrese Česká 235, Kutná Hora, otevřena veřejnosti. Při návštěvě pobočky budete mít možnost shlédnout prostory, kde probíhají aktivity pro doprovázené pěstounské rodiny, včetně terapeutických prostor. Na vaše dotazy budou připraveny odpovídat průvodkyně doprovázející pěstounské rodiny a ředitelka organizace.

Od 14:00 do 15:00 hodin je plánována diskuze na téma pěstounská péče, kde se můžete dozvědět informace o tom, jak se stát náhradními rodiči, s čím se naši pěstouni při péči o svěřené děti setkávají, co jim to přináší a jakou roli v to hraje doprovázející organizace.

Dnem otevřených dveří pobočky v Kutné Hoře se Rozum a Cit, z. s. připojil k Týdnu pěstounství Středočeského kraje, který probíhá ve dnech 10. 9. – 14. 9.2018 v celém Středočeském kraji. 

Hlavním cílem Týdne pěstounství Středočeského kraje je přiblížit veřejnosti problematiku pěstounské péče, případně náhradní rodinné péče jako takové. Týden pěstounství je realizován v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD“ za účasti Krajského úřadu Středočeského kraje, úřadů některých obcí a neziskových organizací působících ve Středočeském kraji.

Týden pěstounství----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 07. 2018

Asociace Dítě a Rodina, z. s. | Otevřený dopis vládě - petice:

Žádost o legislatvní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče


Čtěte víc v přiloženém souboru:Otevřený dopis vládě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 06. 2018

Vydali jsme Výroční zprávu za rok 2017 | Stahujte zde: Výroční zpráva 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 06. 2018

proběhl vzdělávací klub pěstounů plzeňské pobočky Rozumu a Citu, z. s. v zapůjčených prostorách Centra volného času Skupovka v Plzni na Borech. Klub byl zaměřen na muzikoterapii, nesl název Relaxace s hudbou. Lektor a terapeut Zdeněk Drahoš v průběhu programu zmínil teoretické informace o metodě muzikoterapie, vysvětlil její přínosy a možné využití v rámci práce s dětmi žijícími v pěstounských rodinách. Účastníci si vyzkoušeli hru na mnoho různých hudebních nástrojů a měli možnost porozumět tomu, jak muzikoterapie probíhá. Pěstouni byli s klubem a nezvyklými prostorami spokojeni a pracovníci plzeňské pobočky RaC jsou rádi za možnost navázání nové spolupráce s Centrem volného času Skupovka.

Muzikoterapie, Skupovka


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. 06. 2018

O prvním červnovém víkendu proběhla odlehčovací akce s našimi devíti dětmi z pěstounských rodin v říčanské Hájovně ve Světicích. A přesně o týden později se další skupinka našich dětí zůčastnila odlehčovacího víkendu na Benešovsku a Vlašimsku.

Více čtěte na našem Facebooku: https://www.facebook.com/rozumacit/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 04. 2018

Neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin

Rozum a Cit, z. s. uskutečnil 23. dubna 2018 v Hotelu Absolutum již tradiční neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin. Hlavními tématy setkání byly krizové situace v doprovázených pěstounských rodinách a jejich řešení a mezioborová spolupráce v regionech v oblasti náhradní rodinné péče. Část společné diskuze byla také věnována problematice ochrany osobních údajů v návaznosti na GDPR.

Zájem o možnost sdílet své zkušenosti a navázání vzájemné spolupráce ukazuje každoročně se zvyšující počet účastníků tohoto setkání. V letošním roce se setkání zúčastnilo 28 odborníků z různých koutů České republiky, nejen z organizací doprovázejících pěstounské rodiny, ale z organizací, které se zabývají širší podporou náhradních rodin, např. Nadace J&T, Centra podpory, o.p.s.

Věříme, že i díky těmto setkáním se nám podaří lépe spolupracovat a hledat tak co nejlepší řešení pro konkrétní dítě a jeho rodinu, dotýkat se systémových řešení a podívat se na svou vlastní práci z různých úhlů pohledu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 03. 2018

Asociace Dítě a Rodina, z. s. spustila připravovanou petici "Děti patří do rodin, ne do ústavů".

Více na:https://www.petice-kojeneckyustav.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 01. 2018

Výzva vládě České republiky k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti

Asociace Dítě a Rodina vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů".

Čtěte víc v přiloženém souboru:
Dítě a rodina - Výzva k programovému prohlášení Vlády

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit